Nneka Logan

Nneka Logan

Office

107 Shanks Hall
181 Turner St. NW
Blacksburg, VA 24061

Phone

540-231-1749

Email

nlogan@vt.edu