Yuliya Minkova

Yuliya Minkova

Office

309 Major Williams
220 Stanger St.
Blacksburg, VA 24061

Phone

Office: 540-231-5362

Email

yam1@vt.edu